Your browser fingerprint:

ПроФекунд: многоцентрово проспективно интервенционно проучване

ПроФекунд: многоцентрово проспективно интервенционно проучване

Доволните коментари и благодарностите, които получаваме често от вас, потребителите на ПроФекунд, публично публикувани на Facebook страницата на продукта или в рубриката “Станах майка” на този сайт, много ни радват ни насърчиха да подложим ПроФекунд на клинично изпитване, за да оценим със сигурност неговата ефективност.


Избран е вариант на перспективно интервенционно многоцентрово изследване. Проучването е проведено за период от 18 месеца, от юни 2016 г. до декември 2017 г

В името на типа проучване, мултицентрално национално се посочва, че то се провежда едновременно в девет национални центъра под ръководството на единадесет лекари, специализирани в гинекологията и ендокринологията.

Интервенционно перспективно означава, че 189 жени с известни проблеми с фертилитета, които участваха, са лекувани с ПроФекунд и са били държани под наблюдение от страна на лекарите си по време цялото прилагане.

Пациентите бяха разделени на две групи. Тези, от първата група 103 жени, вземаха по една таблетка ПроФекунд дневно. За тези от втората група лечението се допълваше ежедневно с една таблетка и една капсула от NatalVit IQ (мултивитаминен и минерален комплекс, плюс DHA и EPA, две незаменими мастни киселини).

Лечението продължи до шест месеца (те бяха преустановени, ако пациентът забременее). През това време партньорите са получавали по една капсула от ПроФекунд Б дневно.

Резултатите от проучването бяха повече от задоволителни:


От 189 пациенти 70 забременяха


Следователно успеваемостта е била 37% или, с други думи, повече от една от три пациентки забременя.

Studiu medical ProFecund

Следователно успеваемостта е била 37% или, с други думи, повече от една от три пациентки забременя.

Studiu medical ProFecund