Your browser fingerprint:

ПроФекунд - Tест за овулация

 
ProFecund

ПроФекунд - Tест за овулация

 

Тестът за овулация ПроФекунд е бърз имунохроматографски тест за качествено установяване в урината на лутеинизиращия хормон (LH) с цел да се улесни установяването на овулацията.

Тестът за овулация ПроФекунд е бърз имунохроматографски (CIA) тест за качествено определяне на LH в урината. Върху мембраната в участъка на тестовата лента са закрепени антитела анти-LH и кози антитела в участъка на контролната лента. При тестването се оставя пробата от урината да влезе в реакция с оцветен конюгат (моноклонално антитяло анти-LH – конюгат колоидно злато), предварително засъхнал на тестовата лента. След това сместа се придвижва чрез капилярно действие по хроматографската мембрана. При положителен резултат чрез реакция със специфично оцветения конюгиран комплекс на антитялото LH в участъка на тестовата лента на мембраната се появява оцветена в червено лента. Интензивността на цвета на тестовата черта е еднаква или по-силна от тази на контролната черта. При отрицателен резултат интензивността на цвета на тестовата черта е по-слаба от тази на контролната черта.

Положителният резултат от теста означава, че концентрацията на LH в пробата на урината е на нормално ниво.

Независимо от наличието на LH, винаги се появява черта с червен цвят в участъка на контролната лента. Тази червена черта служи за:

  1. Проверка на това дали тестът е потопен в урината до достатъчно ниво;
  2. Дали чрез капилярното действие е постигнато подходящото придвижване;
  3. Начин на контрол на качеството на реактивите

Пробата от урината се събира в чист, сух пластмасов или стъклен съд.

Могат да се използват проби, получени по всяко време от деня. По принцип обаче първата сутрешна урина съдържа най-висока концентрация на хормони.

Пробите от урината могат да се съхраняват в хладилник (2 - 8 °C) и да се запазят до 48 часа преди тестването. Ако пробите се държат в хладилник, преди извършването на теста те се оставят да достигнат стайна температура. 

Прегледайте указанията „Събиране и съхраняване на пробата от урината“. Преди теста тестовата лента, пробите на пациентката и контролните ленти се оставят да достигнат стайна температура. Не отваряйте опаковките до приключване на подготовката за извършване на теста.

  1. Извадете тестовата лента от защитната опаковка.
  2. Поставете тестовата лента в пробата от урината със стрелката в посока към урината. Не потапяйте лентата след чертата с обозначение MAX. Наймалко след 15 секунди извадете тестовата лента от урината и я поставете върху суха, неабсорбираща повърхност. По желание тестовата лента може да бъде оставена в пробата от урината, докато лентата не е потопена след чертата MAX.
  3. Отчетете резултатите след 5 минути. Тълкувайте резултатите не по-късно от 10 минути.

НЕВАЛИДЕН ТЕСТ

В контролния участък не се появява никаква черта. В никакъв случай не се признава положителен резултат преди появяването на контролната черта в участъка за проследяване. Ако не се появява контролната черта, резултатът от теста не е показателен и тестът се повтаря.

ПОЛОЖИТЕЛЕН 

Интензивността на цвета на тестовата черта е еднаква или по-силна от тази на контролната черта. Резултатът от теста означава, че концентрацията на LH в пробата от урината е на максималното ниво на LH.

ОТРИЦАТЕЛЕН

Интензивността на цвета на тестовата черта е по-слаба от тази на контролната черта. Резултатът от теста означава, че в пробата от урината концентрацията на LH е на нормално равнище.

 

Цена 8.88 лв.

С включено ДДС.